سبد خرید - 0 ریال

درباره ی ما

اما… انتشارات فیروزی؛

… و فیروزی اما، او را شناساندند که فرزند «فیروز» است و فیروز به نوجوانی من در سبزوار، مردی بود با دکانی باریک؛ و کتاب و روزنامه می‌فروخت و من می‌رفتم از او کتاب کرایه می‌کردم به شبی سی شاهی، از این سر شب تا فردا شب همان ساعت، و چهره‌ی او با موهای فرفری هنوز در نظرم هست… و گفتند که این علیرضا، فرزند فیروز است و خود بی‌تاثیر نبود پسر فیروز در پذیرفتن انجام این کار دشوار؛ و خوب است که در هر شهر، یک ناشر معتبر کتاب باشد و انتشارات فیروزی یک نمونه‌ی آن باشد در شهرستان سبزوار.

۱۲ فروردین ۹۲ – تهران،محمود دولت‌آبادی

مرحوم محمدتقی فیروزی یا به قول استاد دولت آبادی “آقا فیروز” از روشنفکران و فرهنگیان شهرستان سبزوار بود.

او که جزو اولین خبرنگاران سبزوار و همچنین نماینده ی روزنامه کیهان بود، از سال ۱۳۴۵ کتابفروشی خود را در خیابان اسرار این شهر افتتاح کرد.به مرور با افتتاح کانون تبلیغات فیروزی دامنه ی فعالیت های فرهنگی وی گسترده تر شد.

انتشار اولین ویژه نامه ی تبلیغاتی شهرستان سبزوار یکی ازخدمات وی به جامعه ی رسانه ای سبزوار بوده است.

انتشارات فیروزی با یاد این مرحوم در ابتدای سال ۱۳۹۱ توسط فرزندانش تاسیس گردید.

امید است که این انتشارات برپا دارنده ی نام نیک آن مرحوم باشد.

1

2

3

امکان ارسال از طریق پست پیشتاز و سفارشی